Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Collega's van de spoedpost vertellen

Bij ons staan de patiënten op de eerste plaats. Om goede patiëntenzorg te kunnen bieden, vinden we collegialiteit, eerlijkheid, positiviteit en teamspirit belangrijk. Bij ons doen we het écht samen, hebben we vertrouwen in elkaar, zijn we betrokken en is iedereen belangrijk. Ben je benieuwd hoe onze collega's hun werk op de spoedpost ervaren en wat onze functies inhouden? Hieronder vertellen een paar van hen over hun ervaringen.

Op https://mijnbaanindepraktijk.nl/ kun je ook nog informatie vinden over het werken in de huisartsenzorg en de vele mogelijkheden in dit werkveld. Neem zeker een kijkje!

 

Functies binnen SHMB

Collega Annette vertelt: als doktersassistente op de spoedpost ben ik op onze locaties in Tilburg en Waalwijk het aanspreekpunt voor de binnenkomende patiënten. Patiënten melden zich bij mij, ik controleer de persoonsgegevens en meld in het systeem dat de patiënt aanwezig is. Ik houd overzicht over de agenda en overleg met mijn collega’s als ingeplande patiënten zich nog niet gemeld hebben. Ik houd overzicht over de wachtruimtes, houd zieke patiënten in de gaten en vraag zo nodig een huisarts, verpleegkundig specialist/physician assistant of omloopassistent om de patiënt eerder te zien. Verder controleer ik urines, doe ik de CRP-sneltesten via een vingerprik en ondersteun ik met klusjes in het callcenter. Tijdens de omloopdienst werk ik nauw samen met de dienstdoende huisartsen. Ik assisteer onder andere bij het hechten van wonden, ik begeleid benauwde patiënten en patiënten met pijn op de borst, enz.

"Het directe patiëntencontact, zeker tijdens de omloopdienst, maakt dit werk voor mij leuk en interessant. Elk contact en elke hulpvraag is anders en dat maakt mijn functie aan de balie erg veelzijdig."

Om dit werk te kunnen doen heb je een MBO-diploma als doktersassistent (niveau 4) nodig of ben je hiervoor in opleiding. Vanuit de spoedpost worden er diverse interne scholingen aangeboden, zoals de reanimatiescholing, scholingen over neurologie, diabetes, kinderziektes, enz. Op onze spoedpost is geen enkele dienst hetzelfde!

Collega Yvon vertelt: als functionaris kwaliteit en veiligheid ben ik verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren en bewaken van het kwaliteitsbeleid van de huisartsenpost. Hiervoor werk ik intern nauw samen met de bestuurder, medisch manager, algemeen manager en met de mentoren. Daarbij heb ik contact met diverse externe samenwerkingspartners en neem ik deel aan werkgroepen. Het afhandelen van klachten, incidenten en calamiteiten is een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket.

"Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik de schakel ben tussen bestuur, managers, zorgverleners en patiënten en zo een wezenlijke bijdrage kan leveren aan verbeteringen binnen de organisatie."

Ik ben een echte onderzoeker met een kritische houding, afgaand op feiten en sterk met cijfers en verbanden. Daarnaast ben ik ook een verbeteraar, vol met een ideeën en met een grote maatschappelijke betrokkenheid. In de functie als functionaris kwaliteit en veiligheid bij Huisartsenposten Midden-Brabant komen bovenstaande punten goed samen.

 

Collega Jan-Willem vertelt: als huisartschauffeur ben ik in dienst van Broeder de Vries en werken we onder andere voor de spoedposten in Tilburg en Waalwijk. Tijdens mijn diensten bezoek ik samen met de dienstdoende visitearts patiënten, wanneer ze bijvoorbeeld te ziek zijn om zelf naar één van de locaties van de spoedpost te komen. Samen met de huisarts ga ik bij de patiënten naar binnen en zult u tijdens de avond-, nacht- en weekenduren bij een bezoek door de huisarts, dus ook een chauffeur zien.

In onze ambulance auto heb ik alle medische materialen bij me die we nodig kunnen hebben bij uiteenlopende visites. Ik ben als huisartsenchauffeur namelijk specifiek opgeleid om huisartsen te assisteren. Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld het meten van bepaalde vitale functies, het optrekken van medicatie in een injectienaald, het toedienen van zuurstof, hechten, katheteriseren of reanimeren. Ook heb ik contact met de meldkamer wanneer een patiënt naar het ziekenhuis vervoerd moet worden én onderhoud ik contact met het medisch callcenter van de huisartsenpost over uiteenlopende zaken.

"Naast het medisch inhoudelijke deel ben ik ook rijtechnisch opgeleid. In de rijtechnische opleiding word je getraind op veilig rijden en het rijden met spoed volgens de actuele brancherichtlijnen, waarbij je bijvoorbeeld leert met optische en geluidssignalen te rijden."

Om huisartschauffeur te kunnen worden moet je in het bezit zijn van minimaal een MBO-3 diploma, daarnaast moet je natuurlijk beschikken over een rijbewijs en minimaal 2 jaar rijervaring. Ook moet je laten zien dat je voldoende verkeersinzicht hebt om je veilig door het verkeer te bewegen. Daarnaast moet je stressbestendig, leergierig en flexibel zijn. Je moet kunnen omgaan met soms heftige situaties en bereidt zijn om op meerdere huisartsenposten in de regio te werken.  

"Het werk is erg dynamisch en je weet nooit wat een dienst gaat brengen. Het ene moment rijd je met spoed naar een reanimatie en het volgende moment meet je bij wijze van alleen een temperatuur. Ook door de samenwerking met veel verschillende huisartsen is geen dienst hetzelfde en dat maakt dit werk zo leuk!"

Collega Pam vertelt: ik ben 6e-jaars geneeskunde student en ik werk met veel plezier op de spoedpost Midden-Brabant in Tilburg. Het werk is goed te combineren met mijn coschappen en het is een mooie aanvulling op mijn studie. Je krijgt de kans om je huidige medische kennis uit te breiden en toe te passen door de meest uiteenlopende zorgvragen. De afwisselende urgentie van ieder telefonisch contact maakt iedere dienst anders en de werkzaamheden zijn ontzettend leerzaam!

"Dankzij de fijne begeleiding en evaluatiegesprekken met de mentoren krijg je alle handvatten om vol zelfvertrouwen zelfstandig aan het werk te gaan. Er is laagdrempelig contact tussen alle verschillende functies en er hangt een hele gemoedelijke sfeer."

Collega Apostolia vertelt: ik ben inmiddels ruim 1,5 jaar werkzaam op de spoedpost als senior triagist en management-assistente en ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Wat mijn functie als senior triagist voor mij zo leuk maakt, is dat je werkt in steeds wisselende teams met zowel jongere als wat oudere collega’s, artsen in opleiding, huisartsen, verpleegkundig specialisten/physician assistants en huisartsenchauffeurs. Daarnaast zijn de werkzaamheden afwisselend en geen dienst hetzelfde. De werkzaamheden bestaan uit omloopdiensten, waarbij ik de consultartsen ondersteun bij medische handelingen. Daarnaast bestaat een groot deel van mijn werk uit het toepassen van fysieke- en telefonische triage, waarbij ik direct in contact ben met de patiënt en op basis van mijn medische kennis een inschatting maak van de voor de patiënt benodigde zorg.

"Het blijft voor mij een mooie uitdaging om elke gesprek weer nieuwe patiënten te spreken en hem of haar zo goed mogelijk te helpen."

Op de spoedpost zijn er diverse mogelijkheden om intern door te groeien, ook dat maakt het interessant om hier te werken. Zo ben ik naast mijn functie als senior triagist ook werkzaam als management-assistente. Hierbij ondersteun ik de manager bij het invullen van het dienstrooster en het opstellen en actualiseren van protocollen. Kortom; meer dan voldoende uitdaging om mezelf verder te ontwikkelen en de spoedpost in zijn volle breedte te leren kennen!

Collega Esther vertelt: als mentor heb je de taak om de kwaliteit van de triage van de spoedpost waar mogelijk te verbeteren en te waarborgen. Daarnaast ondersteun je de manager van de huisartsen spoedpost. Dit doen we door onder andere één op één coaching trajecten in te zetten met onze (junior) triagisten.

Mede door onze aanwezigheid in het callcenter zijn we laagdrempelig bereikbaar voor onze collega’s. Daarnaast beoordelen we toetsgesprekken, werken we nieuwe collega’s in, voeren we evaluatiegesprekken, geven we scholingen en geven we mede vorm aan het meerjaren-opleidingsbeleid voor onze (junior) triagisten en doktersassistenten.

"Dit alles zorgt ervoor dat we een afwisselende baan hebben waarin we proberen het beste uit onze collega’s te halen en de triage goed te laten verlopen. Hierbij vinden we het natuurlijk belangrijk dat collega's hun functie met plezier kunnen uitvoeren!"

 

Collega Simone vertelt: bij ons heeft iedere secretaresse naast een aantal algemene taken, zoals het aannemen van de telefoon, het bemannen van de balie en taken op facilitair gebied, ook een eigen takenpakket. Ik ondersteun de functionaris kwaliteit- en veiligheid en ik houd me bezig met de (interne) PR en communicatie. 

Als secretaresse kwaliteit- en veiligheid ondersteun ik bij het organiseren en notuleren van besprekingen en het compleet maken van dossiers van klachten en incidenten. Ook houd ik de interne protocollen up to date en zorg ik dat aanpassingen hierin steeds verwerkt worden.

Mijn werkzaamheden voor de (interne) PR en communicatie houden ondere andere in dat ik ons intranet en de externe website up-to-date houd. Daarnaast zorg ik ervoor dat alle huisartsen en medewerkers wekelijks een digitale nieuwsbrief ontvangen en dat onze digitale informatieschermen steeds worden bijgewerkt. 

"Mijn functie als secretaresse op de spoedpost is heel afwisselend en geen dag is dan ook hetzelfde."

Samen met mijn collega-secretaresse ondersteunen wij de manager huisartsen spoedpost bij het voorbereiden, notuleren en uitwerken van de diverse teamoverleggen. Ook zijn er door het jaar heen diverse bijeenkomsten te organiseren zoals de gezamenlijke jaarafsluiting, een gezellige zomerborrel of de meer formele bijeenkomsten voor bijvoorbeeld de bestuurder en de huisartsen.

Tot slot ben ik nog lid van het crisisteam HaROP (HuisArtsen Rampen OpvangPlan). Mocht er zich in de regio een crisis of ramp voordoen dan zorgt onder meer dit crisisteam ervoor dat patiëntenzorg voor de volle capaciteit van de Midden-Brabantse huisartsenzorg zo goed als mogelijk kan doorgaan. Erg interessant en leerzaam om hierbij betrokken te kunnen zijn!

Collega Eveline vertelt: Ik ben al geruime tijd werkzaam op de spoedpost. Vanuit mijn werkervaring als doktersassistente ben ik begonnen als triagist en na verloop van tijd doorgegroeid naar de functie van senior triagist. Dit houdt in dat ik een coördinerende rol heb tijdens de diensten en ik het overzicht houdt in het callcenter.

"Het leuke aan mijn baan op de huisartsenpost is dat er genoeg mogelijkheden zijn om je kwaliteiten in te zetten. Naast het doorgroeien naar een andere functie, is het ook mogelijk om deel te nemen aan diverse werkgroepen bijvoorbeeld."

Verder is een baan op de spoedpost goed te combineren met een baan als doktersassistente in een huisartsenpraktijk, waar je doordeweeks overdag werkt.

 

Collega Meike vertelt: op onze spoedpost werk je echt in teamverband. Er zijn veel verschillende functies binnen deze post, maar toch zijn we erg nauw bij elkaar betrokken waardoor je iedereen kent. Ook vind ik het leuk dat er ondanks de soms hoogoplopende wachtrij, er op rustigere momenten ook tijd voor elkaar is. Bijvoorbeeld tijdens de gezellige teamuitjes die de personeelsvereniging  regelmatig organiseert. Ook is het erg fijn dat het harde werk zo gewaardeerd wordt.

"Wat mijn functie zo leuk maakt is de afwisseling. Aan het begin van je dienst weet je nooit wat je die dag te wachten staat."

Soms is het lastig om de juiste urgentie van een hulpvraag in te schatten, maar als je dan later hoort dat je de situatie goed ingeschat hebt, geeft dat een goed gevoel. Ook vind ik het erg leuk om af en toe een omloopdienst te doen, waarbij je de huisarts assisteert met handelingen. Deze combinatie van diensten zorgt ervoor dat dit voor mij de ideale werkplek is. Om aan de slag te kunnen als triagist heb je een afgeronde MBO-opleiding tot doktersassistente of verpleegkundige (niveau 4) nodig. Vervolgens wordt er vanuit de spoedpost een intern en leerzaam opleidingstraject aangeboden, waarbij je onder andere een schriftelijk landelijk examen moet maken om zo het triagistendiploma te behalen.

Collega Yvonne vertelt: na lang werken op een Spoed Eisende Hulp heb ik op de spoedpost de kans aangegrepen om zelf spreekuur te gaan doen, waarbij ik verantwoordelijk ben voor kwaliteit van zorg en waar ik invloed heb op wachttijden van de patiënt. Er wordt zelfstandigheid van me gevraagd op het medisch technisch vlak, maar ook op het sociaal-emotioneel vlak. Een patiënt gaat na de behandeling of het consult in de meeste gevallen naar huis en moet weten waar hij/zij op moet letten. Dat betekent dat ik alert, zorgvuldig en compleet moet zijn. Hierbij is empathie een aspect; waarom komt de patiënt nu met deze klacht? Wanneer ik daar op in ga, ervaar ik vaak een prettig consult.

"Via de PrimaCura Huisartsen Speodpost heb ik de kans gekregen om dit vermogen in een fijn en ontspannen leerklimaat te ontwikkelen en heb ik de 2-jarige master VS-opleiding kunnen volgen."

Hiervoor ben ik binnen een dagpraktijk uit de regio begeleid om geprotocolleerde zorgvragen het hoofd te leren bieden en mezelf te ontwikkelen tot een gewaardeerde nieuwe zorgaanbieder. Dit in een tijd waarin steeds meer zorg binnen de 1e lijn gegeven wordt.

Ikzelf ben een ‘acuut’ type; ik vind het prettig om per dag verrast te worden door wat er op me af komt. Voordeel van het werken op de spoedpost is dat het fysieke werk minder zwaar is; daarnaast zie je maar één patiënt tegelijk. Op de spoedpost zijn we als nieuwe beroepsgroep prettig ontvangen; huisartsen, triagisten, omloopassistenten en kantoorpersoneel waren en zijn allemaal benieuwd en enthousiast over de rol die we kunnen spelen in de zorg van de toekomst. Qua opleiding is een afgeronde HBO-Verpleegkunde en twee jaar werkervaring de basis om de opleiding Verpleegkundig Specialist te kunnen volgen. Voor de opleiding Physician Assistent is iedere andere erkende HBO-opleiding in de gezondheidszorg mogelijk, waarbij ook twee jaar praktijkervaring in directe patiëntenzorg vereist is.