Bij spoed in avond, nacht en weekend 085 - 53
60 300

Werken bij

Bij de spoedposten Midden-Brabant zijn ongeveer 75 medewerkers (triagisten, junior triagisten, baliemedewerkers en verpleegkundig specialisten/physician assistants) werkzaam. Daarnaast zijn ongeveer 10 chauffeurs vanuit Meditaxi, een organisatie die gespecialiseerd is in medisch vervoer, bij de huisartsenposten gedetacheerd. Zij verlenen tevens medische assistentie aan de huisarts tijdens de visites.

Op kantoor werken ongeveer 15 medewerkers. Dit team bestaat onder andere uit de Raad van Bestuur, directiesecretaris, kwaliteits- en klachtenfunctionaris, P&O-functionarissen, ICT-functionaris, scholingscoördinator, financiële medewerkers, secretaresses.

De belangen van de medewerkers (in loondienst) worden behartigd door de Ondernemingsraad.  

Daarnaast zijn er ca. 265 huisartsen verbonden aan de organisatie. Zij doen per toerbeurt dienst op de spoedpost.