Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Vraag & antwoord

Bellen & afspraak

U belt de spoedpost wanneer u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijktijden van de eigen huisarts. U belt voor de regio Midden-Brabant 085 - 53 60 300.

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triagist (doktersassistente of verpleegkundige) stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft. Bovendien kan de triagist op deze manier (indien nodig) een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt vermeden kunnen worden.

Spoed staat bij de spoedpost voor een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

De spoedpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de spoedpost.

Zomaar binnenlopen is in principe niet mogelijk: het is voor uzelf en voor de organisatie op de spoedpost van belang om eerst te bellen en uw klacht te vertellen. Daarna wordt samen met u bekeken of u geholpen bent met een advies, of er een afspraak voor een consult gemaakt moet worden of er een visite wordt gepland.

Het mag geen reden zijn om de spoedpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken. Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de spoedpost.

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld: over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens.
Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie (bijvoorbeeld declaratie bij uw zorgverzekering dan wel berichtgeving over uw contact aan de eigen huisarts).
De vragen over uw medische gegevens helpen de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De triagist kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de spoedpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

Ervaren triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) doen de eerste telefonisch opvang. Zij zijn getraind in het stellen van juiste vragen voor een snelle eerste beoordeling. Dit stramien van vragen is opgesteld door huisartsen. Bij twijfel raadplegen de triagisten altijd de aanwezige huisartsen. De adviezen die gegeven worden door een triagist, worden altijd op inhoud gecontroleerd door een dienstdoende huisarts.

Wij doen onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk te helpen, echter met name in het weekend en op feestdagen overdag kan het erg druk zijn. Een gesprek waarbij de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) uitvraagt wat er precies aan de hand is, eventueel uitleg en advies geeft of een afspraak zal maken, kan soms langer duren. Het kan dus voorkomen dat alle triagisten tegelijk in gesprek zijn. Mocht dit zo zijn, dan staat u in de wachtrij. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het zinvol om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
 • de naam van uw eigen huisarts
 • uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag)
 • uw medicijngebruik

Toets alleen bij levensbedreigende situaties een 1 in. U wordt dan direct doorgeschakeld naar de spoedlijn.

In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de spoedpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van deze bemiddelingsdienst.

De kans dat u uw eigen huisarts op de spoedpost tegenkomt, is klein. Op de huisartsenpost werken, in wisselende diensten, ongeveer 265 huisartsen uit de regio Midden-Brabant.

Indien u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visiterijdende huisarts te sturen. U dient zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. 
Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.

Corona

Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.

Er werden voor het eerst mensen ziek in China. Dit was in de stad Wuhan, eind 2019.

Coronavirussen bestaan al veel langer. Er zijn verschillende soorten.
Meestal zorgen deze virussen alleen voor klachten die niet zo erg zijn, zoals verkoudheid.
Het nieuwe coronavirus kan ergere klachten geven. Waarschijnlijk is dat omdat niemand nog weerstand tegen dit virus heeft. 

U kunt het virus van iemand anders krijgen.

 • Als iemand met het virus hoest of niest, komen er kleine druppeltjes met virus in de lucht. Die kunt u inademen.
 • U kunt de druppeltjes ook op uw handen krijgen. Bijvoorbeeld als iemand u een hand geeft. Of als iemand in de buurt niest. Als u met uw handen uw ogen, mond of neus aanraakt, kan het virus uw lichaam binnenkomen. 

Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij of zij verspreidt.
Iemand die niet zo ziek is, verspreidt minder virus.
Iemand zonder klachten verspreidt het virus waarschijnlijk niet. 

Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. We weten niet hoe lang precies. De kans is klein dat je het virus krijgt als je spullen of andere dingen aanraakt.

Tips om te voorkomen dat u een virus krijgt of verspreidt:

 • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit direct in de vuilnisbak.
 • Gebruik handalcohol of handgel alleen als er geen kraan of zeep is. Bijvoorbeeld na het snuiten. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de zakdoekjes gelijk weg.
 • Blijf zo veel mogelijk binnen, in uw tuin of op uw balkon.
 • Werk thuis als dat kan.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen als u buiten bent. Raak anderen niet aan. Geef anderen geen hand.
 • Ga niet naar plekken waar veel mensen zijn. 
 • Heeft u klachten? (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts). Blijf dan thuis tot u 24 uur geen klachten meer heeft. Ga niet werken of naar school. Raak anderen zo min mogelijk aan.
 • Kijk ook bij adviezen voor uw gezin / andere mensen in huis. 
 • Belangrijk: Ga met klachten niet op bezoek bij ouderen, mensen met minder afweer of een chronische ziekte. 
 • Er is geen bewijs dat het helpt om extra vitamines te slikken om corona bij uzelf te voorkomen.

Mondkapje
U kunt beter geen mondkapje op doen. De meeste mondkapjes houden virussen niet goed tegen. Het is namelijk moeilijk om een mondkapje precies goed te gebruiken. 
Ademen in een kapje is lastig. Een kapje wordt ook warm. Daardoor gaan mensen er vaak aanzitten met hun handen. En dat mag juist niet omdat er virus op het kapje kan zitten. U kunt het virus dan juist krijgen of verder verspreiden. 
Voor mensen die werken met mensen die het coronavirus kunnen hebben, zijn mondkapjes wel belangrijk.

Reizen naar het buitenland
Bent u van plan te reizen? Kijk dan voor reisadvies op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er is meer kans om erg ziek te worden door het coronavirus:

 • als u ouder dan 70 bent
 • als uw afweer minder goed is, bijvoorbeeld door een ziekte of medicijnen
 • als u al een ziekte heeft, bijvoorbeeld diabetes, een chronische hartziekte of een longziekte (bijvoorbeeld COPD of astma met dagelijks medicijnen)
 • als u een ernstige nierziekte heeft waarvoor bijvoorbeeld dialyse nodig is
 • als u hiv heeft. (Bij hiv hangt het af van de ernst van uw ziekte. Uw eigen arts kan u dit vertellen)
 • als u veel overgewicht heeft

Probeer te voorkomen dat u het virus krijgt:

 • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit weg.
 • Gebruik handalcohol of handgel alleen als er geen kraan of zeep is. Bijvoorbeeld na het snuiten. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de zakdoekjes gelijk in de vuilnisbak.
 • Blijf zo veel mogelijk thuis. Ontvang zo min mogelijk bezoek.
 • Bent u boven de 70 en woont u zelfstandig? Dan kunt u wel 1 of 2 vaste mensen op bezoek laten komen.
 • Vertel uw vrienden en familie dat ze niet bij u op bezoek mogen komen bij klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging, koorts). 
 • Moet u toch de deur uit? Houd u aan deze adviezen:
  • Geef anderen geen hand.
  • Blijf op 1,5 meter afstand van mensen.
  • Reis zo min mogelijk met openbaar vervoer.
  • Ga zo min mogelijk naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.
  • Wilt u ergens op bezoek gaan? Bel dan eerst om te vragen of er mensen met klachten zijn (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging, koorts). Ga niet op bezoek als dat zo is.
  • Blijf uit de buurt van mensen de (mogelijk) corona hebben.

Gebruikt u medicijnen die uw weerstand verminderen? Stop nooit zomaar met deze medicijnen. Overleg altijd eerst met uw arts. 

De meeste mensen krijgen weinig klachten. Ze zijn ook in een paar dagen weer beter. 

Soms kan het virus zorgen voor ernstige longontsteking. Dan duurt het langer om te genezen: soms wel een paar weken. Mensen die een longontsteking hebben, zijn vaak erg ziek. Ze hebben vaak koorts EN moeilijk ademen (bijvoorbeeld bij het lopen).

We denken nu dat van de 100 mensen die het coronavirus hebben:

 • ongeveer 80 mensen een beetje ziek worden 
 • ongeveer 20 mensen erg ziek worden
 • 2 mensen overlijden

Volg verder de adviezen van de GGD op

Heeft 1 of meer van deze klachten: koorts, verkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of moeilijk ademen?

Bel dan direct de huisarts of huisartsen speodpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
 • Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen. Als het nodig is, komt de huisarts naar u toe. De huisarts draagt een bril, een mondkapje, handschoenen en een beschermende jas of schort. De huisarts onderzoekt u. Dit is om te kijken of het nodig is dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. 

Adviezen als iemand in uw huis verkouden is

Iemand in huis is verkouden. Dan zijn dit de adviezen voor de andere mensen in huis: 

 • U hoeft zelf niet getest te worden.
 • Houd afstand van uw gezinslid/ huisgenoot met verkoudheid. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • Als de persoon met verkoudheid in een eigen kamer in huis kan zijn: kom daar zo min mogelijk. 
 • U / uw kind hoeft niet binnen te blijven.
 • Er mag geen bezoek in huis komen. 
 • Gebruik geen spullen van degene die verkouden is. Gebruik dus allemaal eigen bestek, borden, bekers,  tandenborstel en handdoeken.
 • Maak uw wc en badkamer elke dag schoon. Zet daar ook elke dag het raam 30 minuten open.
 • Maak dingen waar iedereen vaak aanzit elke dag schoon. Zoals deurklinken en lichtknoppen. Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel. Daarna met water met een kopje bleek erin.  Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was. Was daarna uw handen met water en zeep.
 • Krijgt u / uw kind ook klachten, blijf dan ook thuis. Tot u / uw kind 24 uur geen klachten meer heeft.

Adviezen als iemand in uw huis koorts heeft

Uw gezinslid / huisgenoot heeft koorts (38 graden of hoger). Dan zijn dit de adviezen voor uw gezin:

 • U en uw kinderen hoeven niet getest te worden
 • U blijft allemaal binnen. 
 • In uw tuin of op uw balkon kan wel. 
 • Als u zelf geen klachten heeft mag u wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Houd afstand van anderen.
 • Er mag geen bezoek in huis komen.  
 • Houd 1,5 meter afstand van uw gezinslid/ huisgenoot met koorts.
 • Als de persoon met koorts in een eigen kamer in huis kan zijn: kom daar zo min mogelijk. 
 • Gebruik geen spullen van degene die koorts heeft. Gebruik dus allemaal eigen bestek, borden, bekers, tandenborstel en handdoeken.
 • Maak uw wc en badkamer elke dag schoon. Zet daar ook elke dag het raam 30 minuten open.
 • Maak dingen waar iedereen vaak aanzit elke dag schoon. Zoals deurklinken en lichtknoppen. Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel. Daarna met water met een kopje bleek erin.  Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was. Was daarna uw handen met water en zeep.
 • Is iedereen in het gezin weer beter en 24 uur klachtenvrij, dan kan u weer naar buiten

Adviezen als iemand in uw huis zeker het coronavirus heeft na een test

U krijgt van de GGD adviezen, volg deze adviezen strikt op. 

Wanneer bellen als ik woon bij iemand met het coronavirus?

Woont u bij iemand met (mogelijk) coronavirus?
En heeft u 1 of meer klachten: koorts, verkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of moeilijk ademen? 

Bel dan direct de huisarts of huisartsen spoedpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand en u krijgt koorts (38 graden of hoger)

Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen. Als het nodig is, komt de huisarts naar u toe. De huisarts draagt een bril, een mondkapje, handschoenen en een beschermende jas of schort. De huisarts onderzoekt u. Dit is om te kijken of het nodig is dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. 

Wat merk ik bij het nieuwe coronavirus?

Klachten die vaak voorkomen bij het nieuwe coronavirus zijn:

 • koorts (38 graden of hoger) of een koortsig gevoel 
 • hoesten zonder slijm
 • slijm ophoesten 
 • moeheid 
 • moeilijk ademen, bijvoorbeeld bij het lopen 

Klachten die iets minder vaak voorkomen zijn:

 • keelpijn
 • verkoudheid
 • spierpijn en gewrichtspijn 
 • hoofdpijn 
 • pijn in de borstkas

Klachten die soms voorkomen zijn:

 • diarree 
 • misselijkheid of overgeven 
 • oogontsteking 
 • slecht ruiken

U krijgt de klachten niet meteen als u het virus heeft. Het duurt meestal 5 tot 6 dagen voordat de klachten beginnen.
U kunt ook na 2 dagen al klachten krijgen. 
Het duurt nooit langer dan 14 dagen voordat de klachten beginnen.

Wie hebben meer risico om erg ziek te worden door het coronavirus?

Er is meer kans om erg ziek te worden door het coronavirus:

 • als u ouder dan 70 bent
 • als uw afweer minder goed is, bijvoorbeeld door een ziekte of medicijnen
 • als u al een ziekte heeft, bijvoorbeeld diabetes, een chronische hartziekte of een longziekte (bijvoorbeeld COPD of astma waarvoor u elke dag medicijnen gebruikt)
 • als u een ernstige nierziekte heeft waarvoor bijvoorbeeld dialyse nodig is
 • als u een verstandelijke beperking heeft en in een instelling woont
 • als u HIV heeft. (Bij HIV hangt het af van hoe erg de HIV is. Uw eigen arts kan u dit vertellen)
 • als u veel overgewicht heeft

Wordt er getest of ik het nieuwe coronavirus heb?

Vanaf 1 juni kunt u zich bij de GGD melden voor een coronatest als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. 

Zoals:

 • verkoudheidsklachten;
 • neusverkouden;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging;
 • of plotseling verlies van reuk of smaak. 

U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.

Let op: ernstige klachten of risicogroep? Mensen met ernstige klachten en mensen uit de risicogroepen melden zich direct bij een (huis)arts of de huisartsenpost. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes.

Adviezen als u klachten heeft die kunnen passen bij corona

 • Blijf thuis en laat u testen. Blijf zoveel mogelijk in uw eigen kamer, als dat kan. In uw tuin of op uw balkon zitten kan wel.
 • Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet het hele huishouden thuisblijven tot u 24 uur klachtenvrij bent. Dit geldt dus ook voor huisgenoten die zelf geen klachten hebben. Dit heet gezinsquarantaine.
 • Als uw huisgenoten ook klachten hebben, moeten zij zich laten testen en moeten alle huisgenoten thuisblijven tot alle testuitslagen bekend zijn.
 • Er mogen geen andere mensen in huis komen.
 • Laat uw gezin / huisgenoten zo weinig mogelijk in uw kamer komen.
 • Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • U gebruikt uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen.
 • U gebruikt uw eigen tandenborstel.
 • U gebruikt uw eigen aparte handdoeken.
 • Gebruik een papieren zakdoek om in te niezen of hoesten. Heeft u geen papieren zakdoek? Hoest dan in uw elleboog.
 • Was uw handen vaak met water en zeep. Doe dit altijd na hoesten en niezen, nadat u naar de wc bent geweest, na het schoonmaken en opruimen en voor het eten.
 • Zet in de kamers waar u bent een paar keer per dag even een raam open. Zo komt er frisse lucht binnen.
 • Maak de badkamer en wc regelmatig schoon. Of vraag of iemand anders dat wil doen. 
 • Maak de dingen die u vaak aanraakt ook vaak schoon, bijvoorbeeld kraan, lichtknoppen en deurklink. Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel. Daarna nog een keer water met een kopje bleek erin. Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was. Was daarna uw handen met water en zeep.
 • Gooi uw wasgoed in een aparte wasmand. Was uw was op minimaal 60 graden.
 • Heeft u 24 uur geen koorts, verkoudheid of hoesten meer? En heeft niemand in uw gezin meer koorts? Dan mag u weer naar buiten, naar uw werk en naar school.
 • Coronatest negatief? Pas als u 24 uur klachtenvrij bent, mag u weer naar buiten. Hetzelfde geldt voor uw huisgenoten als het gaat om benauwdheidsklachten of koorts.

Zorg goed voor uzelf. Door het coronavirus kunt u erg moe zijn, blijf wel deze adviezen opvolgen:

 • Drink 2 liter vocht per dag. Houd een glas of een flesje water in de buurt. Neem regelmatig een slok. Bij koorts zweet u veel. U verliest veel vocht. Dan heeft u ook veel vocht nodig. Anders droogt het lichaam uit. 
 • Zorg dat u genoeg eet. Lukt het niet om zelf brood te smeren of te koken? Vraag anderen om hulp. 
 • Zorg dat u genoeg rust krijgt.
 • Bij koorts: doe dunne kleding aan die losjes om uw lichaam zit. In bed is een laken vaak voldoende als u het warm heeft. Zo kan uw lichaam de warmte kwijt. Leg geen koude of natte doek op de huid. Spoel of spons uw huid ook niet af met koud water.
 • Probeer te stoppen met roken. Mensen die roken hebben meer kans om erg ziek te worden door corona.

Er zijn medicijnen die misschien helpen tegen het coronavirus:

 • medicijnen die virussen remmen
 • medicijnen tegen malaria

Het is nog niet zeker dat deze medicijnen werken. Ze kunnen wel ernstige bijwerkingen geven. Daarom geven artsen deze medicijnen soms aan mensen die in het ziekenhuis liggen.

Als u ziek thuis bent, kunt u het beste paracetamol nemen. Dit werkt goed tegen pijn en koorts.

Andere pijnstillers (NSAID's: ibuprofen , diclofenac  of naproxen ) hebben meer bijwerkingen. Daarom is paracetamol veiliger. Paracetamol werkt ook beter tegen koorts dan ibuprofen. Voor zover we nu weten verergeren NSAID's corona niet.

Voor adviezen bij hoesten, klik hier.  
Voor adviezen bij koorts, klik hier.

Er is geen prik die voorkomt dat u ziek wordt van het virus.

Kosten

Bent u verzekerd, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
Bent u niet verzekerd, dan betaalt u de kosten van het consult of recept direct op de spoedpost. U kunt alleen pinnen. De betaling dient voorafgaand aan het consult te worden voldaan.

Klik hier voor een overzicht van de actuele tarieven.
Spoedposten stellen niet zelf hun tarieven vast. Dit gebeurt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ja, de basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisarts op de spoedpost.

Waarschijnlijk beschikt ons systeem niet over uw correcte verzekeringsgegevens. Neemt u contact op met onze financiële administratie om uw gegevens te controleren. 

U kunt de financiële administratie bereiken (tijdens kantoortijden) op 085 - 53 60 353 of per email via declaraties@primacura.nl

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend zit er een team klaar van triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) en huisartsen. Er staat een visiteauto met chauffeur gereed voor visite aan huis. Er worden dus kosten gemaakt om spoedeisende hulp te kunnen bieden. Soms hoeft u niet naar de post te komen en volstaat een telefonisch advies. Dan worden de kosten van dat advies in rekening gebracht.

Dat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit landelijke orgaan stelt de tarieven voor instellingen in de gezondheidszorg vast. De NZa bekijkt ieder jaar welke tarieven de spoedpost moet hanteren. De tarieven kunnen per spoedpost verschillen.

De spoedpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ze vast.

Rates

Telephone consultation (regardless the advice)   €35,-
Consultation at the GP Medical Post   €128,22
Home visit   €192,34

 

After paying your bill, you can claim the expenses back from your insurance company (depending on your insurance)

These rates apply on workings days from 6:00 PM to 8:00 AM and all day at weekends and public holidays.

The rates are determined by the Dutch Healthcare Authority (Nederlandse Zorgautoriteit).

The telephone consultation, the consultation at the GP Medical Post, and the home visit are all charged for. If a patient doesn’t appear at the appointment at the GP Medical Post, a phone consultation will be charged.

If you have an health insurance

When you have an EHIC-card of an AON student insurance card, we can send the invoice directly to your health insurance provider. 
Please ensure that you have the correct address and telephone details when contacting the GP Medical Post, so that we can send the invoice directly to your health insurance provider.

If you don't have health insurance 
If we don't have your insurance details, you’ll need to pay for the consultation or treatment with a debit card at the GP Medical Post. The costs for a telephone consultation or a home visit by the on-call GP, are charged by invoice that we send to the home address known to us. 
Please ensure that you have the correct address and telephone details when contacting the GP Medical Post. You can send us your correct address details by e-mail: declaraties@primacura.nl
When you have received an invoice and you have an EHIC-card or an AON student insurance card, you can send a copy of the card to declaraties@primacura.nl

When the GP Medical Post is open, a team of medical professionals is on standby to provide emergency care. Sometimes you do not have to visit the GP Medical Post and the triage nurse provides you with a self-care advice. The costs of that advice will be charged.

This is determined by the Dutch Healthcare Authority (NZa). Every year the NZa examines the rates that the GP Medical Posts should charge. The rates may differ between GP Medical Posts.

The GP Medical Post  can’t change the amount of your bill. The Dutch Healthcare Authority determines the amount.

Priese

Telefonische Beratung   €35,-
Beratung bei der Notunfallpost   €128,22
Hausbesuch   €192,34

Die oben genannten Preise gelten von 18.00 bis 08.00 Uhr sowie Tag und Nacht am Wochenenden und Feiertagen.

Die Preise werden von der Niederländischen Gesundheitsbehörde (Nederlandse Zorgautoriteit) festgelegt.

Die telefonische Beratung, die Beratung bei der Notunfallpost und der Hausbesuch sind kostenpflichtig. Wenn ein Patient nicht zur Konsultation erscheint, wird eine telefonische Konsultation in Rechnung gestellt.

 

 

Wenn Sie eine Krankenversicherung haben
Nach Möglichkeit können wir Ihre Krankenversicherungsdaten verwenden und die Rechnung direkt an Ihre Krankenkasse senden. Sie müssen sich dann nicht selbst um die Kosten kümmern. 
Bitte stellen Sie bei der Kontaktaufnahme mit der Notunfallpost sicher, dass Sie die richtige Adresse und Telefonnummer haben, damit wir die Rechnung direkt an Ihre Krankenkasse senden können.

Wenn Sie nicht krankenversichert sind oder wir keine Angaben zu Ihrer Krankenversicherung haben
Wenn wir Ihre Versicherungsdaten nicht haben, müssen Sie die Beratung oder Behandlung mit einer Debitkarte bei der Notunfallpost bezahlen. 
Die Kosten für eine telefonische Beratung oder einen Hausbesuch werden über eine Rechnung abgerechnet, die wir an die uns bekannte Hausadresse senden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Adresse und Telefonnummer haben, wenn Sie sich an die Notunfallpost wenden. Sie können uns Ihre korrekten Adressdaten per E-Mail senden: declaraties@primacura.nl
Wenn Sie eine Rechnung erhalten haben und eine EHIC-Karte oder eine AON-Versicherungskarte besitzen, können Sie eine Kopie der Karte an declaraties@primacura.nl senden.

Abends, nachts und am Wochenende steht ein Team von Arzthelfern / Triagisten und einem Hausarzt bereit. Zu Hause steht ein Besuchsauto mit Fahrer zur Beratung bereit. Es fallen daher Kosten an, um Notunfallhilfe anbieten zu können. Manchmal muss man nicht zur Post kommen und telefonische Beratung ist ausreichend. Dann werden die Kosten dieser Beratung in Rechnung gestellt.

Die Niederländische Gesundheitsbehörde (NZa) legt die Sätze für Gesundheitseinrichtungen fest. Jedes Jahr überprüft die NZa die Gebühren, die der Hausarzt berechnen sollte. Die Preise können je nach Hausarzt unterschiedlich sein.

Die Notunfallpost kann den Rechnungsbetrag nicht ändern. Die Niederländische Gesundheitsbehörde bestimmt sie.

Medicijnen

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de spoedpost een herhalingsrecept voorschrijven. Deze schrijft dan zoveel medicijnen voor als u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Indien bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden geadviseerd/voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. 

 • Dienstapotheek Tilburg
  Lage Witsiebaan 2A
  5042 DA Tilburg
  Openingstijden: klik hier
 • Dienstapotheek Ducdalf
  Blyde Incomstelaan 9
  5144 BC Waalwijk
  Openingstijden: klik hier

Medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 heeft een waarnemend huisarts op de spoedpost alleen inzage in uw medisch dossier wanneer u  hiervoor toestemming heeft gegeven.
Zonder deze toestemming  kan een waarnemend huisarts op de spoedpost uw medische gegevens niet inzien.
Voor meer informatie over uw dossier, klik hier.

Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de spoedpost.

Ja. De spoedpost neemt alle gesprekken op en bewaart deze voor een periode van twee jaar. Gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat de telefoon wordt aangenomen tot het moment dat de verbinding wordt verbroken. Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken gelden strenge voorwaarden.

Enerzijds als hulpmiddel om de kwaliteit van de telefonische contacten te verbeteren en anderzijds als informatiebron bijvoorbeeld indien een patiënt een klacht over onze dienstverlening heeft.

Klachten

PrimaCura Huisartsen Spoedpost is altijd gericht op verbetering in alle opzichten. Uw opmerkingen, suggesties en klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze dienstverlening en werkwijzen, ook die met de samenwerkende zorgorganisaties. Schroom daarom niet uw bevindingen met ons te delen.
Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de spoedpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de functionaris kwaliteit & veiligheid van de huisartsenpost. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen.

De functionaris kwaliteit & veiligheid:

 • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
 • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
 • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
 • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen

Klacht schriftelijk of mondeling indienen?
Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

PrimaCura Huisartsen Spoedpost
T.a.v. de functionaris kwaliteit & veiligheid
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 085 - 53 60 353 
E-mail: kwaliteit@primacura.nl

Overig

De spoedpost is altijd geïnteresseerd in de meningen en ervaringen van patiënten. Patiënten betrekken bij de eerste lijn leidt tot zorg die beter toegesneden is op de wensen van patiënten. Binnen de spoedposten Midden-Brabant zijn de patiënten vertegenwoordigd in een klankbordgroep die periodiek overlegt met de bestuurder. Zij worden betrokken bij diverse vraagstukken zoals een patiënttevredenheidsonderzoek, communicatiemateriaal en worden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Heeft u een vraag of een tip voor de klankbordgroep? Mail naar info@primacura.nl

Missie 
PrimaCura Huisartsen Spoedpost is de toegangspoort tot huisartsgeneeskundige spoedeisende zorg, waarbij de professionele beoordeling en medisch noodzakelijke behandeling van de patiënt, in avond-, nacht- en weekenduren centraal staat.

Visie
Een patiënt met een huisartsgeneeskundige spoedzorgvraag ontvangt bij ons gedurende avond, nacht, weekeinde en feestdagen de juiste spoedzorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener tegen de juiste kosten met als resultaat veilige en doelmatige zorg. Hierbij zijn we ons bewust van onze maatschappelijke functie. 

Het beoordelen van toestandsbeelden en denken in urgenties bij de triage vormt de basis van waaruit wij werken waarbij wij ons realiseren dat de urgentie door een patiënt anders kan worden ingeschat.

Intensieve samenwerking met alle  ketenpartners in de spoedzorg om zo de keten te versterken en toekomstbestendig te organiseren is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg voor de patiënt te leveren. Goede samenwerkingsafspraken rond kwetsbare patiënten zijn nodig om spoedvragen te voorkomen. Waar mogelijk zullen wij deze initiëren of bevorderen om de spoedzorg werkbaar te houden.

PrimaCura Huisartsen Spoedpost zorgt voor een veilig werkklimaat voor alle betrokken professionals. 

Kernwaarden

SamenDoen 
Wij, huisartsen en medewerkers van de PrimaCura Huisartsen Spoedpost zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de spoedzorg aan alle patiënten die zich bij ons melden gedurende de ANW-uren. We werken als een team, hebben oog voor elkaar, zijn betrokken en bereid iets voor elkaar te doen en nemen elkaar serieus. We hebben vertrouwen in elkaars kennis en kunde en zijn in staat om elkaars kwaliteiten te benutten. 
Samenwerken in de gehele keten vinden wij belangrijk. Het stelt ons in staat de spoedzorgvragen adequaat te kunnen beantwoorden, zodat we de kwaliteit van de eerstelijnszorg kunnen verbeteren en handhaven. We leveren allen een actieve bijdrage, geloven erin en gaan ervoor. 
We werken met plezier samen.

Professionaliteit
Professionaliteit is voor ons kwalitatief goede zorg leveren. We gaan op een vakkundige en collegiale manier om met elkaar, onze samenwerkingspartners en patiënten om.
Professionaliteit betekent ook zorgdragen voor gedegen opgeleide medewerkers met een professionele werkhouding. We kijken naar het eigen functioneren, zijn transparant, stellen ons toetsbaar en collegiaal op en blijven leren van elkaar en houden elkaar scherp. Wij leveren veilige zorg.

Respect
We hebben vertrouwen in elkaar, hebben een open en veilige cultuur en spreken met en niet over elkaar. We steunen elkaar waar nodig. Voor de patiënt zijn wij een organisatie waarop hij/zij kan vertrouwen.
Wij behandelen elkaar waardig, hebben oog voor verschillen en persoonlijke grenzen.