Bij spoed in avond, nacht en weekend 0900 - 33
22 222

Vraag & antwoord

Bellen & afspraak

U belt de huisartsenpost wanneer u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijktijden van de eigen huisarts. U belt voor de regio Midden-Brabant 0900 - 33 22 222.

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triagist (doktersassistente of verpleegkundige) stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft. Bovendien kan de triagist op deze manier (indien nodig) een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt vermeden kunnen worden.

Spoed staat bij de huisartsenpost voor een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

De huisartsenpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de huisartsenpost.

Zomaar binnenlopen is in principe niet mogelijk: het is voor uzelf en voor de organisatie op de huisartsenpost van belang om eerst te bellen en uw klacht te vertellen. Daarna wordt samen met u bekeken of u geholpen bent met een advies, of er een afspraak voor een consult gemaakt moet worden of er een visite wordt gepland.

Het mag geen reden zijn om de huisartsenpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken. Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de huisartsenpost.

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld: over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens.
Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie (bijvoorbeeld declaratie bij uw zorgverzekering dan wel berichtgeving over uw contact aan de eigen huisarts).
De vragen over uw medische gegevens helpen de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De triagist kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

Ervaren triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) doen de eerste telefonisch opvang. Zij zijn getraind in het stellen van juiste vragen voor een snelle eerste beoordeling. Dit stramien van vragen is opgesteld door huisartsen. Bij twijfel raadplegen de triagisten altijd de aanwezige huisartsen. De adviezen die gegeven worden door een triagist, worden altijd op inhoud gecontroleerd door een dienstdoende huisarts.

Wij doen onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk te helpen, echter met name in het weekend en op feestdagen overdag kan het erg druk zijn. Een gesprek waarbij de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) uitvraagt wat er precies aan de hand is, eventueel uitleg en advies geeft of een afspraak zal maken, kan soms langer duren. Het kan dus voorkomen dat alle triagisten tegelijk in gesprek zijn. Mocht dit zo zijn, dan staat u in de wachtrij. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het zinvol om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
 • de naam van uw eigen huisarts
 • uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag)
 • uw medicijngebruik

Toets alleen bij levensbedreigende situaties een 1 in. U wordt dan direct doorgeschakeld naar de spoedlijn.

In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de huisartsenpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van deze bemiddelingsdienst.

Het gebruik van een 0900-nummer heeft voordelen in geval van een storing. Het herstellen van een 0900-nummer heeft een hoge prioriteit. Hierdoor wordt de tijd dat het nummer van de huisartsenpost bij een eventuele storing onbereikbaar is, zo kort mogelijk gehouden.

Wij adviseren u om in dit geval een klein gedeelte van deze nummers weer te laten aansluiten. Alle 0900-nummers zijn pure informatie-/servicenummers die relatief weinig kosten. Als u alleen deze nummers weer laat aansluiten, dan kunnen de duurdere, niet-informatieve nummers zoals 0906 en 0800 geblokkeerd blijven.

De kans dat u uw eigen huisarts op de huisartsenpost tegenkomt, is klein. Op de huisartsenpost werken, in wisselende diensten, ongeveer 265 huisartsen uit de regio Midden-Brabant.

Indien u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visiterijdende huisarts te sturen. U dient zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. 
Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.

Kosten

Bent u verzekerd, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
Bent u niet verzekerd, dan betaalt u de kosten van het consult of recept direct op de huisartsenpost. Pinnen heeft de voorkeur (contant is ook mogelijk). De betaling dient voorafgaand aan het consult te worden voldaan.

Klik hier voor een overzicht van de actuele tarieven.
Huisartsenposten stellen niet zelf hun tarieven vast. Dit gebeurt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ja, de basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisarts op de huisartsenpost.

Waarschijnlijk beschikt ons systeem niet over uw correcte verzekeringsgegevens. Neemt u contact op met onze financiële administratie om uw gegevens te controleren. 

U kunt de financiële administratie bereiken (tijdens kantoortijden) op 013-4625664 of per email via financieel@chpmbr.nl

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend zit er een team klaar van triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) en huisartsen. Er staat een visiteauto met chauffeur gereed voor visite aan huis. Er worden dus kosten gemaakt om spoedeisende hulp te kunnen bieden. Soms hoeft u niet naar de post te komen en volstaat een telefonisch advies. Dan worden de kosten van dat advies in rekening gebracht.

Dat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit landelijke orgaan stelt de tarieven voor instellingen in de gezondheidszorg vast. De NZa bekijkt ieder jaar welke tarieven de huisartsenpost moet hanteren. De tarieven kunnen per huisartsenpost verschillen.

De huisartsenpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ze vast.

Medicijnen

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de huisartsenpost een herhalingsrecept voorschrijven. Deze schrijft dan zoveel medicijnen voor als u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Indien bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden geadviseerd/voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. 

 • Dienstapotheek Tilburg
  Lage Witsiebaan 2A
  5042 DA Tilburg
  Openingstijden: klik hier
 • Dienstapotheek Ducdalf
  Blyde Incomstelaan 9
  5144 BC Waalwijk
  Openingstijden: klik hier

Medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 heeft een waarnemend huisarts op de huisartsenpost alleen inzage in uw medisch dossier wanneer u  hiervoor toestemming heeft gegeven.
Zonder deze toestemming  kan een waarnemend huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens niet inzien.
Voor meer informatie over uw dossier, klik hier.

Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

Ja. De huisartsenpost neemt alle gesprekken op en bewaart deze voor een periode van twee jaar. Gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat de telefoon wordt aangenomen tot het moment dat de verbinding wordt verbroken. Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken gelden strenge voorwaarden.

Enerzijds als hulpmiddel om de kwaliteit van de telefonische contacten te verbeteren en anderzijds als informatiebron bijvoorbeeld indien een patiënt een klacht over onze dienstverlening heeft.

Klachten

De huisartsenpost Midden-Brabant is altijd gericht op verbetering in alle opzichten. Uw opmerkingen, suggesties en klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze dienstverlening en werkwijzen, ook die met de samenwerkende zorgorganisaties. Schroom daarom niet uw bevindingen met ons te delen.
Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de huisartsenpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen.

De klachtenfunctionaris:

 • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
 • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
 • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
 • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen

Klacht schriftelijk of mondeling indienen?
Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant 
T.a.v. de klachtenfunctionaris 
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 013-462 56 64 
E-mail: klachtenfunctionaris@chpmbr.nl