Bij spoed in avond, nacht en weekend 085 - 53
60 300

Vraag & antwoord

Concentratie zorgverlening in de nacht

Nee. Dat is zeker niet aan de orde. Gezien de ligging in de regio en de hoeveelheid patiënten waar we in het weekend overdag, ’s avonds en op feestdagen zorg aan verlenen, vinden we het belangrijk om ook voor de inwoners van de regio Langstraat een huisartsen spoedpost dichtbij te hebben.

Gemiddeld bezoeken slechts 2 tot 3 patiënten in de nacht de huisartsenpost in Waalwijk. Om deze reden hebben de huisartsen in Midden-Brabant het voornemen deze post in Waalwijk te sluiten tussen 23:00 - 08:00 uur en de huisartsen spoedzorg te concentreren in Tilburg, Lage Witsiebaan 2A. Huisartsen capaciteit kan maar een keer ingezet worden. Minder nachtdiensten doen, zorgt er dus voor dat de huisarts meer beschikbaar kan zijn voor de patiënten in zijn/haar eigen praktijk. Het nachtteam op de spoedpost in Tilburg staat voor u klaar om u te zien indien dit noodzakelijk blijkt op basis van de telefonische beoordeling. Een bijkomstigheid is dat de dienstapotheek bij de post in Tilburg 's nachts open is en u gelijk medicatie op kunt halen indien nodig.

Het sluiten van de huisartsen spoedpost in Waalwijk in de nacht heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van zorg die we u bieden. Het nachtteam in de regio staat voor u klaar om uw zorgvraag te beantwoorden. De kwaliteit van zorg bewaken wij continu.

 • Op werkdagen tussen 08:00-17:00 uur neemt u contact op met uw eigen huisarts.
 • ’s Avonds na 17.00 uur en op zaterdag, zondag en tijdens feestdagen de gehele dag, belt u voor spoedvragen naar 085 – 53 60 300.
 • Als elke seconde telt (levensbedreigende situaties) dan belt u 112. Op www.thuisarts.nl kunt u antwoord vinden op veelgestelde gezondheidsvragen of vul de zelftriage in via www.moetiknaardedokter.nl

Landelijk is de afspraak gemaakt dat u de huisartsen spoedpost bezoekt waar uw eigen huisarts bij aangesloten is. Heeft u een huisarts in Alphen, Berkel-Enschot, Biest Houtakker, Biezenmortel, Baarschot/Diessen, De Moer, Drunen, Elshout, Esbeek, Gilze, Goirle, Haaren, Haghorst, Heukelom, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk, Riel, Sprang-Capelle, Tilburg, Udenhout, Waalwijk of Waspik dan kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij de spoedposten in Tilburg/Waalwijk.

De locatie in Tilburg centraal gelegen in de regio Midden-Brabant, zodat alle inwoners van de regio gebruik kunnen maken van de huisartsen spoedzorg in de nacht. Daarnaast is op de huisartsen spoedpost locatie Tilburg het callcenter gevestigd waar alle telefoontjes vanuit de gehele regio worden beantwoord.

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triagist (doktersassistente of verpleegkundige) stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft. De triagist kan op deze manier (indien nodig) een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor u vermeden kunnen worden. Soms wordt er zelfs voor u een ambulance gebeld wanneer de triagist inschat dat hulp direct nodig is.

 

Op vrijdag 7 februari 2020 wordt een spreekuur georganiseerd. Inwoners met vragen over deze verandering zijn welkom op de huisartsenpost in Waalwijk van 13.00-15.00 uur. Vragen over de verandering kunnen ook per mail worden gesteld: info@chpmbr.nl

Bellen & afspraak

U belt de spoedpost wanneer u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijktijden van de eigen huisarts. U belt voor de regio Midden-Brabant 085 - 53 60 300.

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triagist (doktersassistente of verpleegkundige) stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft. Bovendien kan de triagist op deze manier (indien nodig) een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt vermeden kunnen worden.

Spoed staat bij de spoedpost voor een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

De spoedpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de spoedpost.

Zomaar binnenlopen is in principe niet mogelijk: het is voor uzelf en voor de organisatie op de spoedpost van belang om eerst te bellen en uw klacht te vertellen. Daarna wordt samen met u bekeken of u geholpen bent met een advies, of er een afspraak voor een consult gemaakt moet worden of er een visite wordt gepland.

Het mag geen reden zijn om de spoedpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken. Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de spoedpost.

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld: over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens.
Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie (bijvoorbeeld declaratie bij uw zorgverzekering dan wel berichtgeving over uw contact aan de eigen huisarts).
De vragen over uw medische gegevens helpen de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De triagist kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de spoedpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

Ervaren triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) doen de eerste telefonisch opvang. Zij zijn getraind in het stellen van juiste vragen voor een snelle eerste beoordeling. Dit stramien van vragen is opgesteld door huisartsen. Bij twijfel raadplegen de triagisten altijd de aanwezige huisartsen. De adviezen die gegeven worden door een triagist, worden altijd op inhoud gecontroleerd door een dienstdoende huisarts.

Wij doen onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk te helpen, echter met name in het weekend en op feestdagen overdag kan het erg druk zijn. Een gesprek waarbij de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) uitvraagt wat er precies aan de hand is, eventueel uitleg en advies geeft of een afspraak zal maken, kan soms langer duren. Het kan dus voorkomen dat alle triagisten tegelijk in gesprek zijn. Mocht dit zo zijn, dan staat u in de wachtrij. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het zinvol om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
 • de naam van uw eigen huisarts
 • uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag)
 • uw medicijngebruik

Toets alleen bij levensbedreigende situaties een 1 in. U wordt dan direct doorgeschakeld naar de spoedlijn.

In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de spoedpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van deze bemiddelingsdienst.

De kans dat u uw eigen huisarts op de spoedpost tegenkomt, is klein. Op de huisartsenpost werken, in wisselende diensten, ongeveer 265 huisartsen uit de regio Midden-Brabant.

Indien u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visiterijdende huisarts te sturen. U dient zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. 
Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.

Kosten

Bent u verzekerd, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
Bent u niet verzekerd, dan betaalt u de kosten van het consult of recept direct op de spoedpost. Pinnen heeft de voorkeur (contant is ook mogelijk). De betaling dient voorafgaand aan het consult te worden voldaan.

Klik hier voor een overzicht van de actuele tarieven.
Spoedposten stellen niet zelf hun tarieven vast. Dit gebeurt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ja, de basisverzekering dekt de kosten van de huisarts en dus ook van de huisarts op de spoedpost.

Waarschijnlijk beschikt ons systeem niet over uw correcte verzekeringsgegevens. Neemt u contact op met onze financiële administratie om uw gegevens te controleren. 

U kunt de financiële administratie bereiken (tijdens kantoortijden) op 085 - 53 60 303 of per email via financieel@chpmbr.nl

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend zit er een team klaar van triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) en huisartsen. Er staat een visiteauto met chauffeur gereed voor visite aan huis. Er worden dus kosten gemaakt om spoedeisende hulp te kunnen bieden. Soms hoeft u niet naar de post te komen en volstaat een telefonisch advies. Dan worden de kosten van dat advies in rekening gebracht.

Dat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit landelijke orgaan stelt de tarieven voor instellingen in de gezondheidszorg vast. De NZa bekijkt ieder jaar welke tarieven de spoedpost moet hanteren. De tarieven kunnen per spoedpost verschillen.

De spoedpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt ze vast.

Rates

Telephone consultation   €25,-
Consultation at the GP Medical Post   €103,36
Home visit   €155,05

 

These rates apply on workings days from 6:00 PM to 8:00 AM and all day at weekends and public holidays.

The rates are determined by the Dutch Healthcare Authority (Nederlandse Zorgautoriteit).

The telephone consultation, the consultation at the GP Medical Post, and the home visit are all charged for. If a patient doesn’t appear at the appointment at the GP Medical Post, a phone consultation will be charged.

If you have an health insurance

When you have an EHIC-card of an AON student insurance card, we can send the invoice directly to your health insurance provider. 
Please ensure that you have the correct address and telephone details when contacting the GP Medical Post, so that we can send the invoice directly to your health insurance provider.

If you don't have health insurance 
If we don't have your insurance details, you’ll need to pay for the consultation or treatment in cash or with a debit card at the GP Medical Post. If payment is made in cash, the amount will be rounded up to the nearest €0,05. You will receive a receipt, which you can send to your insurance provider.
The costs for a telephone consultation or a home visit by the on-call GP, are charged by invoice that we send to the home address known to us. 
Please ensure that you have the correct address and telephone details when contacting the GP Medical Post. You can send us your correct address details by e-mail: financieel@chpmbr.nl
When you have received an invoice and you have an EHIC-card or an AON student insurance card, you can send a copy of the card to financieel@chpmbr.nl

When the GP Medical Post is open, a team of medical professionals is on standby to provide emergency care. Sometimes you do not have to visit the GP Medical Post and the triage nurse provides you with a self-care advice. The costs of that advice will be charged.

This is determined by the Dutch Healthcare Authority (NZa). Every year the NZa examines the rates that the GP Medical Posts should charge. The rates may differ between GP Medical Posts.

The GP Medical Post  can’t change the amount of your bill. The Dutch Healthcare Authority determines the amount.

Priese

Telefonische Beratung   €25,-
Beratung bei der Notunfallpost   €103,36
Hausbesuch   €155,05

Die oben genannten Preise gelten von 18.00 bis 08.00 Uhr sowie Tag und Nacht am Wochenenden und Feiertagen.

Die Preise werden von der Niederländischen Gesundheitsbehörde (Nederlandse Zorgautoriteit) festgelegt.

Die telefonische Beratung, die Beratung bei der Notunfallpost und der Hausbesuch sind kostenpflichtig. Wenn ein Patient nicht zur Konsultation erscheint, wird eine telefonische Konsultation in Rechnung gestellt.

 

 

Wenn Sie eine Krankenversicherung haben
Nach Möglichkeit können wir Ihre Krankenversicherungsdaten verwenden und die Rechnung direkt an Ihre Krankenkasse senden. Sie müssen sich dann nicht selbst um die Kosten kümmern. 
Bitte stellen Sie bei der Kontaktaufnahme mit der Notunfallpost sicher, dass Sie die richtige Adresse und Telefonnummer haben, damit wir die Rechnung direkt an Ihre Krankenkasse senden können.

Wenn Sie nicht krankenversichert sind oder wir keine Angaben zu Ihrer Krankenversicherung haben
Wenn wir Ihre Versicherungsdaten nicht haben, müssen Sie die Beratung oder Behandlung in bar oder mit einer Debitkarte bei der Notunfallpost bezahlen. Bei Barzahlung wird der Betrag auf €0,05 gerundet. Sie erhalten eine Quittung, die Sie an Ihre Krankenkasse senden können.
Die Kosten für eine telefonische Beratung oder einen Hausbesuch werden über eine Rechnung abgerechnet, die wir an die uns bekannte Hausadresse senden.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Adresse und Telefonnummer haben, wenn Sie sich an die Notunfallpost wenden. Sie können uns Ihre korrekten Adressdaten per E-Mail senden: financieel@chpmbr.nl
Wenn Sie eine Rechnung erhalten haben und eine EHIC-Karte oder eine AON-Versicherungskarte besitzen, können Sie eine Kopie der Karte an financieel@chpmbr.nl senden.

Abends, nachts und am Wochenende steht ein Team von Arzthelfern / Triagisten und einem Hausarzt bereit. Zu Hause steht ein Besuchsauto mit Fahrer zur Beratung bereit. Es fallen daher Kosten an, um Notunfallhilfe anbieten zu können. Manchmal muss man nicht zur Post kommen und telefonische Beratung ist ausreichend. Dann werden die Kosten dieser Beratung in Rechnung gestellt.

Die Niederländische Gesundheitsbehörde (NZa) legt die Sätze für Gesundheitseinrichtungen fest. Jedes Jahr überprüft die NZa die Gebühren, die der Hausarzt berechnen sollte. Die Preise können je nach Hausarzt unterschiedlich sein.

Die Notunfallpost kann den Rechnungsbetrag nicht ändern. Die Niederländische Gesundheitsbehörde bestimmt sie.

Medicijnen

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de spoedpost een herhalingsrecept voorschrijven. Deze schrijft dan zoveel medicijnen voor als u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts.

Indien bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden geadviseerd/voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. 

 • Dienstapotheek Tilburg
  Lage Witsiebaan 2A
  5042 DA Tilburg
  Openingstijden: klik hier
 • Dienstapotheek Ducdalf
  Blyde Incomstelaan 9
  5144 BC Waalwijk
  Openingstijden: klik hier

Medische gegevens

Vanaf 1 januari 2013 heeft een waarnemend huisarts op de spoedpost alleen inzage in uw medisch dossier wanneer u  hiervoor toestemming heeft gegeven.
Zonder deze toestemming  kan een waarnemend huisarts op de spoedpost uw medische gegevens niet inzien.
Voor meer informatie over uw dossier, klik hier.

Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de spoedpost.

Ja. De spoedpost neemt alle gesprekken op en bewaart deze voor een periode van twee jaar. Gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat de telefoon wordt aangenomen tot het moment dat de verbinding wordt verbroken. Hiervoor gelden zowel wettelijk als intern strikte regels. Ook voor het terugluisteren van gesprekken gelden strenge voorwaarden.

Enerzijds als hulpmiddel om de kwaliteit van de telefonische contacten te verbeteren en anderzijds als informatiebron bijvoorbeeld indien een patiënt een klacht over onze dienstverlening heeft.

Klachten

De spoedpost Midden-Brabant is altijd gericht op verbetering in alle opzichten. Uw opmerkingen, suggesties en klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze dienstverlening en werkwijzen, ook die met de samenwerkende zorgorganisaties. Schroom daarom niet uw bevindingen met ons te delen.
Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de spoedpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. U kunt hiervoor het klachtenformulier invullen.

De klachtenfunctionaris:

 • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
 • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
 • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
 • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen

Klacht schriftelijk of mondeling indienen?
Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant 
T.a.v. de klachtenfunctionaris 
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 085 - 53 60 303 
E-mail: klachtenfunctionaris@chpmbr.nl 

Overig

De spoedpost is altijd geïnteresseerd in de meningen en ervaringen van patiënten. Patiënten betrekken bij de eerste lijn leidt tot zorg die beter toegesneden is op de wensen van patiënten. Binnen de spoedposten Midden-Brabant zijn de patiënten vertegenwoordigd in een klankbordgroep die periodiek overlegt met de bestuurder. Zij worden betrokken bij diverse vraagstukken zoals een patiënttevredenheidsonderzoek, communicatiemateriaal en worden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Heeft u een vraag of een tip voor de klankbordgroep? Mail naar info@chpmbr.nl

Missie 
De Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant is de toegangspoort tot huisartsgeneeskundige spoedeisende zorg, waarbij de professionele beoordeling en medisch noodzakelijke behandeling van de patiënt, in avond-, nacht- en weekenduren centraal staat.

Visie
Een patiënt met een huisartsgeneeskundige spoedzorgvraag ontvangt bij ons gedurende avond, nacht, weekeinde en feestdagen de juiste spoedzorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener tegen de juiste kosten met als resultaat veilige en doelmatige zorg. Hierbij zijn we ons bewust van onze maatschappelijke functie. 

Het beoordelen van toestandsbeelden en denken in urgenties bij de triage vormt de basis van waaruit wij werken waarbij wij ons realiseren dat de urgentie door een patiënt anders kan worden ingeschat.

Intensieve samenwerking met alle  ketenpartners in de spoedzorg om zo de keten te versterken en toekomstbestendig te organiseren is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg voor de patiënt te leveren. Goede samenwerkingsafspraken rond kwetsbare patiënten zijn nodig om spoedvragen te voorkomen. Waar mogelijk zullen wij deze initiëren of bevorderen om de spoedzorg werkbaar te houden.

De Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant zorgt voor een veilig werkklimaat voor alle betrokken professionals. 

Kernwaarden

SamenDoen 
Wij, huisartsen en medewerkers van de SHMB zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de spoedzorg aan alle patiënten die zich bij ons melden gedurende de ANW-uren. We werken als een team, hebben oog voor elkaar, zijn betrokken en bereid iets voor elkaar te doen en nemen elkaar serieus. We hebben vertrouwen in elkaars kennis en kunde en zijn in staat om elkaars kwaliteiten te benutten. 
Samenwerken in de gehele keten vinden wij belangrijk. Het stelt ons in staat de spoedzorgvragen adequaat te kunnen beantwoorden, zodat we de kwaliteit van de eerstelijnszorg kunnen verbeteren en handhaven. We leveren allen een actieve bijdrage, geloven erin en gaan ervoor. 
We werken met plezier samen.

Professionaliteit
Professionaliteit is voor ons kwalitatief goede zorg leveren. We gaan op een vakkundige en collegiale manier om met elkaar, onze samenwerkingspartners en patiënten om.
Professionaliteit betekent ook zorgdragen voor gedegen opgeleide medewerkers met een professionele werkhouding. We kijken naar het eigen functioneren, zijn transparant, stellen ons toetsbaar en collegiaal op en blijven leren van elkaar en houden elkaar scherp. Wij leveren veilige zorg.

Respect
We hebben vertrouwen in elkaar, hebben een open en veilige cultuur en spreken met en niet over elkaar. We steunen elkaar waar nodig. Voor de patiënt zijn wij een organisatie waarop hij/zij kan vertrouwen.
Wij behandelen elkaar waardig, hebben oog voor verschillen en persoonlijke grenzen.