Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Samenwerking

Toezichthoudende relaties

De toezichthoudende relaties van de spoedposten Midden-Brabant zijn: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars (CZ en VGZ). 
De Inspectie (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. 
De zorgverzekeraars zien toe op en geven hun goedkeuring aan financiële zaken, zoals de begroting en de jaarrekening van de stichting. Tevens monitoren zij, aan de hand van prestatie indicatoren, allerlei kwaliteitsaspecten van de zorgverlening.

Ketenpartners in de zorg

De spoedposten Midden-Brabant werken nauw samen met diverse ketenpartners in de zorg, zoals onder andere de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Spoedeisende Hulpen (SEH’s) van het ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden, Dienstapotheek Tilburg en Waalwijk, de crisisdienst van GGz Breburg, diverse thuiszorgorganisaties en Veilig Thuis.

Daarnaast is er regelmatig overleg en contact met de Huisartsenkring Midden-Brabant (de Kring) en de Zorggroep RCH Midden-Brabant (RCH). De Kring behartigt de belangen van de huisartsen in Midden-Brabant. De Zorggroep regelt met zorgaanbieders in de regio Tilburg de zorg voor de patiënten op het gebied van onder andere diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.