Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Compliment of klacht?

De spoedpost Midden-Brabant is altijd gericht op verbetering in alle opzichten. Uw opmerkingen, suggesties en klachten helpen ons kritisch te kijken naar onze dienstverlening en werkwijzen, ook die met de samenwerkende zorgorganisaties. Schroom daarom niet uw bevindingen met ons te delen.

Compliment

Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag! U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.

Klacht

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de spoedpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies
  • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
  • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen

Klacht schriftelijk of mondeling indienen?
Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

PrimaCura Huisartsen Spoedpost
T.a.v. functionaris kwaliteit & veiligheid
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 085 - 53 60 353
E-mail: kwaliteit@primacura.nl

Klachtenformulier