Bij spoed in avond, nacht en weekend 0900 - 33
22 222

Nieuws

  In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor huisartsen. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om...

  Lees meer

  Het jaar 2017 voor de Huisartsenpost Midden-Brabant stond, naast een bestuurswisseling, in het teken van het ontwikkelen van een visie om te komen tot een toekomstbestendige organisatie van de huisartsgeneeskundige spoedzorg in de regio.

  Lees hier...

  Lees meer

  Op 25 mei treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe, Europese wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die in oorsprong nu...

  Lees meer