Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Bij spoed in avond, nacht en weekend 085 - 53
60 300

Taakherschikking

De verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn (relatief) nieuwe beroepen in de zorg. Met de inzet van de VS en de PA worden taken van bijvoorbeeld artsen en medisch specialisten overgenomen, de zogenoemde taakherschikking. Niet alleen in de huisartsenzorg wordt er gebruik gemaakt de VS en de PA, ook binnen de ziekenhuizen, thuiszorg, GGZ-instellingen en verpleeghuizen wordt taakherschikking toegepast.

De physician assistant (PA)

Een PA heeft een brede medische kennis en vaardigheden. In Nederland zijn meer dan twaalfhonderd Physician Assistants aan het werk. En dat aantal groeit.

Wat doet een PA?
De bevoegdheden van de PA zijn bij wet geregeld. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren, behandelplannen opstellen en patiëntenzorg coördineren. De handelingen van een PA zijn afgestemd met een arts. Arts en PA werken nauw samen, vaak ook met andere zorgprofessionals. Ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Waarom een PA?
Uit onderzoek blijkt dat een PA kan bijdragen aan verdere verbetering van de zorg. Zo is er meer ruimte om patiënten te betrekken bij hun behandeling en kunnen medisch specialisten zich meer richten op het bieden van complexe zorg. De inzet van een PA leidt tot meer zorg voor hetzelfde geld.

Opleiding van de PA
Een PA is een ervaren professional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg, zoals fysiotherapie, verlos- of verpleegkunde. Daarna heeft de PA een hbo-master gevolgd. Deze opleiding duurt tweeënhalf jaar.

De verpleegkundig specialist (VS)

Het werk van een VS is te vergelijken met dat van een PA, maar meer gericht op verpleegkundige handelingen. Een VS heeft een brede verpleegkundige kennis en vaardigheden. In Nederland zijn meer dan drieduizend verpleegkundig specialisten aan het werk en ook dat aantal groeit.

Wat doet een VS?
De bevoegdheden van de VS zijn bij wet geregeld. De belangrijkste taken zijn het houden van spreekuren, medische handelingen uitvoeren, diagnoses stellen en huisbezoeken afleggen. De handelingen van een VS zijn afgestemd met een arts, de dienstdoende huisarts op de spoedpost. Arts en VS werken nauw samen, vaak ook met andere zorgprofessionals. Ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Waarom een VS?
Uit onderzoek blijkt dat een VS kan bijdragen aan verdere verbetering van de zorg. Zo is er meer ruimte om patiënten te betrekken bij hun behandeling en kunnen artsen zich meer richten op het bieden van complexe zorg. De inzet van een VS leidt tot meer zorg voor hetzelfde geld.

Opleiding van de VS
Een VS is een ervaren verpleegkundige met een hbo-opleiding Verpleegkunde, gevolgd door een tweejarige hbo-master.

Omloopassistent

De huisarts, PA en VS worden tijdens hun spreekuren ondersteunt door een omloopassistente.

Wat doet een omloopassistente?
De omloopassistente assisteert bij medische ingrepen, onderzoeken en handelingen. Daarnaast geeft zij in samenspraak met de betreffende huisarts voorlichting aan de patiënt over de behandeling en het vervolg. De omloopassistente werkt altijd onder de supervisie van een huisarts.

Waarom een omloopassistente?
De omloopassistente ondersteunt de huisartsen zodat zij zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen werken.

Opleiding omloopassistente
Een omloopassistente is een ervaren doktersassistente of verpleegkundige met een mbo-opleiding.