Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Taakherschikking

De verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) zijn (relatief) nieuwe beroepen in de zorg. Met de inzet van de VS en de PA worden taken van bijvoorbeeld artsen en medisch specialisten overgenomen, de zogenoemde taakherschikking. Niet alleen in de huisartsenzorg wordt er gebruik gemaakt de VS en de PA, ook binnen de ziekenhuizen, thuiszorg, GGZ-instellingen en verpleeghuizen wordt taakherschikking toegepast.

De physician assistant (PA)

Een PA heeft een brede medische kennis en vaardigheden. In Nederland zijn meer dan 1500 PA's aan het werk en enkele honderden in opleiding. Het aantal werkende PA's groeit ieder jaar met circa 250.

Wat doet een PA?
De PA is een masteropgeleide medische professional die een aantal taken van artsen kan overnemen en zelfstandig patiënten mag behandelen. Arts en PA werken nauw samen, vaak ook met andere zorgprofessionals. Ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Waarom een PA?
Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat PA’s een belangrijke bijdrage leveren aan doelmatige, kwalitatief goede en toegankelijke zorg. De PA speelt een belangrijke rol in de ‘juiste zorg op de juiste plek’.

Opleiding van de PA
Een PA is een zorgprofessional met een hbo-diploma in de gezondheidszorg en minimaal twee jaar werkervaring, gevolgd door een Masteropleiding tot Physician Assistant (MPA). 

De verpleegkundig specialist (VS)

Een verpleegkundig specialist werkt op het snijvlak van de geneeskunde en verpleegkunde. Als zelfstandig behandelaar integreert hij/zij verpleegkundige én medische zorg en draagt bij aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering. Onder de verantwoordelijkheden van verpleegkundig specialisten vallen dan ook zowel verpleegkundige als meer medische taken. Op dit moment zijn er ruim 4.000 verpleegkundig specialisten geregistreerd in Nederland en dat aantal neemt snel toe.

Wat doet een VS?
De VS is een masteropgeleide professional die een aantal taken van de artsen kan overnemen en zelfstandig patiënten mag behandelen. Arts en VS werken nauw samen, vaak ook met andere zorgprofessionals. Ze zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Waarom een VS?
Nationaal en internationaal is er veel onderzoek gedaan naar de inzet van verpleegkundig specialisten binnen de huisartsenzorg. Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de VS in de eerste lijn goede en kwalitatieve zorg levert en bijdraagt aan toegankelijke, kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg.

Opleiding van de VS
Een VS is een ervaren hbo- opgeleide verpleegkundige gevolgd door een tweejarige Master Advanced Nursing Practice.

Omloopassistent

De huisarts, PA en VS worden tijdens hun spreekuren ondersteunt door een omloopassistente.

Wat doet een omloopassistente?
De omloopassistente assisteert bij medische ingrepen, onderzoeken en handelingen. Daarnaast geeft zij in samenspraak met de betreffende huisarts voorlichting aan de patiënt over de behandeling en het vervolg. De omloopassistente werkt altijd onder de supervisie van een huisarts.

Waarom een omloopassistente?
De omloopassistente ondersteunt de huisartsen zodat zij zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen werken.

Opleiding omloopassistente
Een omloopassistente is een ervaren doktersassistente of verpleegkundige.