Bij spoed in avond, nacht en weekend 085 - 53
60 300

Wat doet de spoedpost bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?

In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor huisartsen. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om advies te vragen of een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Als een huisarts zich zorgen maakt over een situatie en besluit een melding te doen, melden zij in principe altijd bij de betrokkenen dat zij een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding, maar deze hebben altijd te maken met een afhankelijkheidsrelatie waarbij mogelijk sprake is van een onveilige situatie in de directe leefomgeving van een kind, volwassene of een oudere, die het welzijn en de gezondheid kan bedreigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vermoeden van psychische of lichamelijke mishandeling van kinderen of ouderen of van geweld tussen (ex-)partners.

 

De Kindcheck en Veilig Thuis

Als bij een hulpverlening minderjarige kinderen betrokken zijn, voert de huisarts een ‘Kindcheck’ uit. Zij maken dan een inschatting  of er mogelijk sprake is van een onveilige situatie voor het kind. Bijvoorbeeld als bij de ouder(s) sprake is van huiselijk geweld, ernstige psychische klachten, na het doen van een zelfmoordpoging of misbruik van alcohol en/of drugs. Is dit het geval, dan zal hiervan melding worden gemaakt bij Veilig Thuis.

Na het ontvangen van de zorgmelding neemt een medewerker van Veilig Thuis contact op met betrokkenen om de zorgen te bespreken en te beoordelen of hulp noodzakelijk is, en zo ja welke. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. De medewerkers van Veilig Thuis bieden een helpende hand, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging.

 

Veilig Thuis in uw regio

Als u ernstige zorgen hebt, zich zorgen maakt of als er sprake is van een crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis in uw regio. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-2000. Na het inspreken van uw woonplaats wordt u doorverbonden met de dichtstbijzijnde locatie. Ook vindt u veel informatie op de website www.vooreenveiligthuis.nl.