Wij zijn per 1 januari 2021 PrimaCura.

Bij spoed in avond, nacht en weekend 085 - 53
60 300

Regionaal arbeidsmarktbeleid

De afgelopen maanden is de arbeidsmarktproblematiek in de zorg, maar ook in de huisartsenzorg, met regelmaat in het nieuws geweest.

Eind vorig jaar heeft Nivel in samenwerking met Prismant (in opdracht van Robuust, SSFH en Transvorm) meerdere arbeidsmarktonderzoeken gedaan, waaronder ook in de regio Midden-Brabant. Hieruit is naar voren gekomen dat het personeelstekort in verschillende functies in de huisartsenzorg in de toekomst alleen maar toe zal nemen. De arbeidsmarkt in de huisartsenzorg staat in veel regio’s onder druk en de capaciteit aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH’s) neemt maar in beperkte mate toe.

Om in te kunnen spelen op de toekomstige arbeidstekorten in combinatie met de toenemende zorgvraag is het van belang dat regio’s in gezamenlijkheid een passend arbeidsmarktbeleid voor de huisartsenzorg ontwikkelen. SHMB, de RCH en de LHV trekken hierin samen met Transvorm gezamenlijk op en hebben vorig jaar een eerste aanzet gemaakt voor het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) voor de Huisartsenzorg Midden-Brabant. De feiten en cijfers die het Nivel en Prismant voor onze regio hebben gepresenteerd, waren hierbij zeer waardevol.

In 2018 heeft het RAAT geleid tot het oprichten van het Stagepunt Midden-Brabant, zij ondersteunen huisartsenpraktijken bij de invulling van een stageplaats en alles wat daarbij komt kijken. Ook hebben we het bestuurlijk overleg opgestart tussen SHMB, de RCH, de LHV en het ROC Tilburg aangaande de toekomstige invulling van de opleiding tot Doktersassistent. Ook in 2019 zullen we op het vlak van arbeidsmarkt samen aan de slag gaan.