Bij spoed in avond, nacht en weekend 0900 - 33
22 222

Nieuwe tarieven per 1 januari 2018

De kosten, die de huisartsenpost in rekening mag brengen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met ingang van 1 januari 2018 hanteren we de volgende tarieven:

  • consult: € 83,11
  • visite: € 124,66   
  • telefonisch consult: € 25,00