Bij spoed in avond, nacht en weekend 085 - 53
60 300

Gezocht: leden voor de klankbordgroep patiënten

Wat is de klankbordgroep patiënten?
De klankbordgroep behartigt de belangen van patiënten van de spoedposten in de regio Midden-Brabant. De leden doen dit d.m.v. gevraagd en ongevraagd advies te geven vanuit het perspectief van de patiënten over de dienstverlening van de spoedpost op basis van hun eigen ideeën en ervaringen.

Wat vragen wij van u?
Bent u ingeschreven bij één van de huisartsen in Midden-Brabant en bent u gemotiveerd om uw ervaring en kennis over de huisartsen spoedzorg weer te geven? Dan zijn wij wellicht op zoek naar u!

Vragen of aanmelden?
Bent u benieuwd geworden, heeft u nog vragen en/of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen aan info@chpmbr.nl