Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

Suggesties en klachten

Opmerkingen, suggesties of klachten? Doe er wat mee! Waar mensen werken kunnen misverstanden ontstaan en gaat het soms mis. Dat geldt voor uw eigen huisarts en ook voor de huisartsenpost. Veel patiŽnten zijn tevreden. Maar zijn er opmerkingen, suggesties of klachten, dan willen we dat graag weten. Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit met ons bespreekbaar maakt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

U kunt uw opmerking, ongenoegen of klacht bij voorkeur schriftelijk of per e-mail indienen. Of u kunt hier het klachtenformulier invullen. U kunt het formulier per e-mail of per post versturen aan de huisartsenpost.

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Lage Witsiebaan 2a
5042 DA Tilburg
Telefoonnummer: 013-462 56 64
E-mail: klachtenfunctionaris@chpmbr.nl

De huisartsenpost beschikt over een klachtenregeling. Het doel is uw klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. Daarnaast proberen wij oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze patiŽnten.

Ondersteuning door de klachtenfunctionaris
Vindt u het moeilijk om direct contact te zoeken? Heeft u weinig vertrouwen in een goede afloop? Twijfelt u of u wel moet klagen? Weet u niet waar en hoe u het beste de klacht kunt indienen? De klachtenfunctionaris kan u informatie geven over uw rechten als patiŽnt en over manieren om de klacht aan te pakken. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Zo nodig helpt de klachtenfunctionaris bij een gesprek. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken via het algemeen telefoonnummer 013-462 56 64.

Als u er met de zorgverleners en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiŽnten en leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl. De klachtenfunctionaris kan u hierover verder informeren.

Andere mogelijkheden
Naast de geschillencommissie is het ook mogelijk om uw klacht zelf rechtstreeks, zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris, voor te leggen aan een civiele rechter. Dergelijke procedures zijn vaak formeel, tijdrovend en niet altijd zonder kosten. Laat u daarom goed voorlichten, bijvoorbeeld door de klachtenfunctionaris.

Privacy en geheimhouding
Alle medewerkers van de huisartsenpost zijn verplicht tot geheimhouding. Dit geldt ook voor medewerkers die zich bezighouden met het oplossen van uw klacht. Uw gegevens worden alleen aan derden beschikbaar gesteld, nadat u als klager daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.