Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

Samenwerking

Toezichthoudende relaties
De toezichthoudende relaties van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant zijn: de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de zorgverzekeraars (CZ en VGZ).
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.
De zorgverzekeraars zien toe op en geven hun goedkeuring aan financiŽle zaken, zoals de begroting en de jaarrekening van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant. Tevens monitoren zij, aan de hand van prestatie indicatoren, allerlei kwaliteitsaspecten van de zorgverlening.

Ketenpartners in de zorg
Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant werkt nauw samen met partijen, zoals onder andere Regionale Ambulance Voorziening (RAV), Spoedeisende Hulpen (SEHís) van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis, GGz/Crisisdienst, Dienstapotheek Tilburg en Waalwijk, diverse thuiszorgorganisaties, tandartsen en Veilig Thuis.

In de regio Midden-Brabant bestaat een overlegstructuur Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). In dit overleg participeren alle organisaties die betrokken zijn bij de acute hulpverlening. Tijdens overleggen worden ontwikkelingen gesignaleerd en besproken. Tevens komen knelpunten in de ketenzorg aan de orde.

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant heeft regelmatig overleg en contact met de Huisartsenkring Midden-Brabant (de Kring). Deze organisatie behartigt de belangen van de huisartsen in Midden-Brabant.

Branchevereniging
Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant is aangesloten bij InEen, de brancheorganisatie van huisartsenposten in Nederland, gevestigd te Utrecht. In totaal zijn ongeveer 122 huisartsenposten, georganiseerd in 50 verschillende rechtspersonen hierbij aangesloten. Door de InEen worden jaarlijks meerdere vergaderingen georganiseerd, waarbij de leden de mogelijkheid krijgen informatie en ervaring uit te wisselen. Het gaat hierbij om bestuurlijke zaken, kwaliteit, personeel, financiŽn en locatiemanagement. Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant neemt actief deel aan deze vergaderingen. InEen beschikt over een bureau met meerdere beleidsmedewerkers, die allerlei beleidsmatige themaís voorbereiden, richtlijnen en handreikingen opstellen.