Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

Privacy en registratie

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant werkt met een privacybeleid, waarin afspraken zijn opgenomen met betrekking tot het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens en medische gegevens.  

Registratie
Als u telefonisch contact heeft met de huisartsenpost, neemt de triagist en/of huisarts uw informatie op in het computersysteem. Uw eigen huisarts wordt op de hoogte gebracht van de medische hulp die de huisartsenpost u heeft verleend.  

Telefoongesprekken met de huisartsenpost worden opgenomen en bewaard. Dit gebeurt enerzijds om bij fouten of klachten de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen en anderzijds om te toetsen op kwaliteit van de adviezen.

Rechten en plichten als patiŽnt?
Wilt u meer weten over uw algemene rechten en plichten als patiŽnt, dan kunt u terecht bij uw huisarts of bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang (I&K) van Zorgbelang Brabant, telefoonnummer 0900 - 24 370 70
(€ 0,10 p.m.) of kijk op www.zorgbelang-nederland.nl