Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

PatiŽnt centraal

Klankbordgroep PatiŽntenzorg
Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant is in 2014 van start gegaan met een Klankbordgroep PatiŽnten. De klankbordgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 leden. De leden nemen op vrijwillige basis deel en maken deel uit van de patiŽntenpopulatie van de Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant. De klankbordgroep geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over diverse kwaliteitsvraagstukken binnen de patiŽntenzorg. 

Voorlichting 
Vanuit Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant bestaat de behoefte het publiek en met name patiŽnten voorlichting te geven over de zorg- en dienstverlening van de huisartsenpost.
In dit kader zijn verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet, zoals een website, posters, digitale informatiebord in de wachtruimte, het plaatsen van columns in een huis-aan-huis krant, etc. Op deze manier hopen wij u een goede voorlichting te geven over de dienstverlening van de huisartsenpost.