Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

Organogram

Het organogram van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant is als volgt:

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant is een stichting met vier belangrijke bestuursorganen, namelijk Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, de Huisartsenraad en de Medische Staf.

De onafhankelijke Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon. De Raad van Bestuur is belast met de gehele organisatie van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant.

De Huisartsenraad fungeert als afvaardiging van de aangesloten huisartsen. Alle 165 deelnemende huisartsen uit de regio Midden-Brabant zijn georganiseerd in circa 20 hagroís (huisartsengroepen). Iedere hagro vaardigt een huisarts af in de Huisartsenraad. De huisartsen zijn geen werknemers van de stichting. Dat wil zeggen, dat zij niet in dienst zijn van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant. Uiteraard vormen zij een belangrijk onderdeel van de huisartsenpost.

De Medische Staf is een afvaardiging van de Huisartsenraad die de gemeenschappelijke belangen van de Huisartsenraad en de organisatie behartigt. De Medische Staf bestaat uit zes leden.

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant heeft een Ondernemingsraad, waarin de belangen van medewerkers en de organisatie worden behartigd.

Het verzorgingsgebied van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant telt ongeveer 375.000 inwoners.

Klik hier voor het organogram van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant.