Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

Missie en visie

De missie en visie van Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant (SHMB).

Waarvoor staan we de komende jaren

SHMB is de toegangspoort tot medisch noodzakelijke zorg, waarbij de professionele huisartsgeneeskundige beoordeling en behandeling van de patiŽnt centraal staat, in avond-, nacht- en weekenduren.

Waarvoor gaan we de komende jaren

SHMB wil er komende jaren aan werken om:

  • Voor de patiŽnt alle medische spoedeisende zorg te bieden met triage als kern. Waar nodig wordt adequaat doorverwezen. Professionele huisartsgeneeskundige behandeling van patiŽnten speelt een hoofdrol. Naast kwaliteit is doelmatigheid van belang en wordt evidence based practice als uitgangspunt gehanteerd.
  • Kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg te verlenen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan analyse van klachten en incidenten, het opsporen van verbeterpunten, (bij)scholing en training van alle medewerkers. De ontwikkeling van het triagesysteem en van het elektronisch communicatiesysteem zijn hierbij speerpunten.
  • De huisarts daarbij optimaal te faciliteren, binnen de avond-, nacht- en weekenddiensten bij SHMB. SHMB wil bijdragen  aan de ontwikkeling van een sterke huisartsenzorg(organisatie) in brede zin.
  • Als zorginstelling en werkgever een transparante en professionele organisatie te zijn voor alle medewerkers en hen een aangename werkplek te bieden. Het team van medewerkers kenmerkt zich door een respectvolle benadering van elkaar en naar de patiŽnt.
  • Als huisartsgeneeskundige zorg een herkenbare en geaccepteerde schakel te zijn in de acute zorgketen en deze samen met andere ketenpartners (verder) te onderzoeken en ontwikkelen.
  • PatiŽntenorganisaties (Zorgbelang) te betrekken bij beleid, een patiŽntgericht PR-beleid te voeren en regelmatig een patiŽnttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
  • Een financieel gezonde instelling zijn. 

Kernwaarden

In 2012 zijn vernieuwde kernwaarden geformuleerd. Eerder zijn vanuit de organisatie kernwaarden ("10 geboden") opgesteld. Vanuit SHMB is geconstateerd, dat we de nieuwe kernwaarden krachtiger en meer vanuit gezamenlijkheid willen formuleren, waardoor zij beter aansluiten bij de uitstraling zoals SHMB voor ogen heeft en het imago dat anderen van de organisatie hebben. De volgende kernwaarden zijn vastgesteld:

Integriteit
Respect
Trots

Deze vernieuwde kernwaarden hebben een positieve en constructieve invulling gekregen, die een ieder (medewerkers, huisartsen en chauffeurs) kan helpen om het werk op de huisartsenpost op een goede manier te doen en onze successen en goede resultaten te vieren. Deze kernwaarden zijn afgeleid van de geformuleerde missie en visie.