Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

Kosten

Wie gebruik maakt van de huisartsenpost, betaalt daarvoor. Ook voor een telefonisch advies worden kosten in rekening gebracht.

Vergoeding in basisverzekering
Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen door de huisartsenpost.

Nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar
Bent u verzekerd, dan wordt uw nota in de meeste gevallen rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Bij enkele zorgverzekeraars kunnen wij niet rechtstreeks declareren en ontvangt u zelf een rekening van het telefonisch consult, het consult of de visite. In dit geval kunt u de rekening doorsturen naar uw zorgverzekeraar.

Contant of per pin
Heeft u geen BSN en/of verzekeringsgegevens bij u en kan ter plekke niet achterhaald worden waar u verzekerd bent, dan dienen de kosten van een consult contant of per pin-automaat op de huisartsenpost te worden afgerekend. U ontvangt een kwitantie, die u naar uw zorgverzekeraar kunt sturen.

Tarieven
Voor de dienstverlening van de huisartsenpost gelden hogere tarieven dan voor de behandeling door de eigen huisarts overdag. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Met ingang van 1 januari 2017 gelden de volgende tarieven voor Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant:

€ 25,00 Telefonisch consult/(herhalings) recept
€ 75,17 Consult
€ 112,75 Visite