Bel 0900 - 33 22 22 2

Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenzorg

 

Huisregels

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant heeft voor hulpverleners kernwaarden (huisregels) opgesteld. De kernwaarden zijn ook van toepassing voor patiŽnten en diens begeleiders. Deze kernwaarden sluiten aan bij de uitstraling die de organisatie voor ogen heeft en kunnen een ieder helpen om op een constructieve wijze met elkaar om te gaan. "U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag met integriteit en respect behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft door ze rustig en met respect te woord te staan. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de huisartsenpost voor een consult bezoekt".

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant verwacht dat u:

- eerst telefonisch contact opneemt met de huisartsenpost voor uw zorgvraag;
- niet meer dan twee begeleiders meeneemt in de wacht- en spreekkamer;
- niet rookt, geen alcohol nuttigt of drugs gebruikt op de huisartsenpost;
- geen verbale of fysieke agressie uit jegens hulpverleners;
- de aanwijzingen van hulpverleners op de huisartsenpost en de dienstbewaking opvolgt.

Bezoekers worden geacht zelf over hun eigendommen te waken.
De huisartsenpost is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. Wapenbezit, diefstal, vandalisme, fysiek en verbaal geweld is onacceptabel. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. Bij schade worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Agressie jegens een hulpverlener en/of de huisartsenpost kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de huisartsenpost.